Mục đích môn học cung cấp kiến thức nâng cao trong lĩnh vực Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng điều trị bệnh nhân có bệnh lý thần kinh cơ. Sau khi học xong sinh viên có khả năng lựa chọn, sử dụng chính xác các công cụ lượng giá Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng. Sinh viên có khả năng thiết lập mục tiêu, áp dụng chương trình điều trị Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng dựa vào bằng chứng khoa học.  

trần hữu đức

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Mô tả học phần:

VLTL cho các bệnh lý thần kinh cơ bản

(up file pdf của powerpoit- 3 slide va 3 note slide)