E-LEARNING ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH

QUI ĐỊNH SỬ DỤNG WEBSITE MÔN HỌC (MOODLE)

  • Sinh viên phải bảo vệ tài khoản của mình, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tài khoản bị người khác lợi dụng với mục đích xấu (phải đặt mật khẩu an toàn và không cung cấp cho bất kỳ ai). 
  • Chỉ sử dụng với mục đích học tập, không đưa nội dung không liên quan đến môn học lên website này. 
  • Khi thảo luận trên các diễn đàn phải sử dụng lời lẽ lịch sự, tôn trọng Thầy Cô và bạn bè, không tuyên truyền nội dung xấu, thô tục, có tính chất làm tổn thương người khác. 
  • Khai báo thông tin cá nhân phải chính xác, không dùng bí danh, họ tên tiếng Anh (trừ các bạn nước ngoài). 
  • Thực hiện đầy đủ các qui định do Giáo viên đưa ra đối với từng môn học.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG NHẬP

  • Nếu thầy cô hoặc bạn sinh viên nào quên mật khẩu hay không đăng nhập vào tài khoản của mình được, xin vui lòng liên hệ với bộ phận quản trị qua địa chỉ mail: elearning@ump.edu.vn 
  • Khi liên hệ vui lòng cung cấp các thông tin tài khoản như: tên đăng nhập, họ và tên, lớp.
  • Trường hợp sinh viên không dùng email của trường cấp vui lòng mang theo thẻ sinh viên đến TTCNTT&TT (Lầu 2 gần thư viện) để được xác nhận và nhận lại mật khẩu mới.
  • Vui lòng xem cách khôi phục mật khẩu qua email