Thực tập Ký sinh trùng học là môn học cơ sở giúp sinh viên có kỹ năng cơ bản để nghiên cứu và làm việc với các ký sinh trùng và vi nấm, đồng thời trang bị cho sinh viên các kỹ thuật và phương pháp kiểm tra, kiểm nghiệm sự hiện diện vi nấm trong môi trường sản xuất, nguyên liệu và thành phẩm dược và ứng dụng vi nấm trong sản xuất nguyên liệu thuốc, sản xuất các chế phẩm kháng nấm và kiểm soát vi nấm trong môi trường.

Vi sinh học Dược