Course Image Ký Sinh Trùng

Ký Sinh Trùng học là môn học cơ sở giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về những bệnh ký sinh trùng và vi nấm phổ biến ở Việt Nam, làm cơ sở để sử dụng thuốc hợp lý trong phòng ngừa và điều trị. Đồng thời trang bị cho sinh viên Dược kiến thức về vi nấm ứng dụng trong ngành, vi nấm gây hại cho môi trường sản xuất thuốc. Ký sinh trùng học còn cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên để tiếp tục học các môn miễn dịch học, Công nghệ Sinh học dược, Sản xuất nguyên liệu dược bằng công nghệ sinh học, Dược lý, Dược Lâm sàng, Hóa dược, Kiểm Nghiệm thuốc,…

Vi sinh học Dược