Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xu hướng, cách thức, phương pháp nghiên cứu phát triển dược liệu và thuốc có nguồn gốc thiên nhiên