Tổng hợp các khoá huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng thanh niên cho sinh viên Dược.

Course Image SINH HOẠT CÔNG DÂN - ĐOÀN HỘI SINH VIÊN KHOA DƯỢC

BCH Đoàn-Hội sinh viên Khoa Dược xin thông báo đến các lớp về cách tham gia Sinh hoạt công dân phần Đoàn Hội sinh viên trong năm học 2020-2021.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên phần Sinh hoạt công dân về Đoàn - Hội sinh viên sẽ được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến trên Elearning.

Thời gian đọc các tài liệu tham khảo từ: 24/08/2020-29/08/2020.

Form khảo sát đánh giá mở từ 07g00 ngày 24/08/2020 đến 17g00 ngày 29/08/2020.

Course Image UPHCM Summer Research Scholarship 2020

Timeline.jpg

Summer Research Scholarship là chương trình học bổng nghiên cứu dành cho sinh viên tại Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm nhằm tạo cơ hội cho sinh viên làm quen với nghiên cứu khoa học về Dược. 

Chương trình năm 2019 sẽ diễn ra qua 3 giai đoạn:

1. Huấn luyện kỹ năng mềm

Nội dung tập huấn gồm 3 buổi với nội dung như sau:

- Tìm kiếm tài liệu trên Internet

- Đọc bài báo và cách viết đề cương nghiên cứu

- Biên tập dữ liệu và trình bày văn bản khoa học

2. Đăng ký và tuyển chọn

3. Thực hiện nghiên cứu

Course Image CLB Học thuật - PHARMA brief news

📰 PHARMA BRIEF NEWS là sự tổng hợp các điểm tin khoa học "hot" nhất của đội ngũ biên tập CLB Học Thuật cùng với các cố vấn của Hội sinh viên - Đoàn thanh niên Khoa Dược, cam kết sẽ là nguồn thông tin chính xác nhất và vô cùng bổ ích cho các bạn sinh viên Y Dược đấy nhé!

Course Image HỘI THẢO TÌM KIẾM TÀI LIỆU KHOA HỌC

89546759_2887222524667752_6628344988361031680_o.png

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh viên trong việc tìm kiếm tài liệu chuyên ngành phục vụ học tập và nghiên cứu. Đoàn - Hội sinh viên Khoa Dược hằng năm đều tổ chức các Hội thảo tìm kiếm tài liệu học thuật.

Do điều kiện mùa dịch Covid-19 không cho phép tổ chức hoạt động Offline, Chương trình năm nay sẽ Online thông qua phần mềm Zoom với số lượng tối đa 100 sinh viên.

Nội dung gồm:

- Đánh giá mức độ tin cậy của tài liệu

- Cách chọn từ khoá

- Các công cụ tìm kiếm 

- Tìm tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh.

Course Image UPHCM Summer Research Scholarship 2019

62269039_2523218357711661_3240996074046881792_o.png

Summer Research Scholarship là chương trình học bổng nghiên cứu dành cho sinh viên tại Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm nhằm tạo cơ hội cho sinh viên làm quen với nghiên cứu khoa học về Dược. 

Chương trình năm 2019 sẽ diễn ra qua 3 giai đoạn:

1. Huấn luyện kỹ năng mềm

Nội dung tập huấn gồm 3 buổi với nội dung như sau:

- Tìm kiếm tài liệu trên Internet

- Đọc bài báo và cách viết đề cương nghiên cứu

- Biên tập dữ liệu và trình bày văn bản khoa học

2. Đăng ký và tuyển chọn

3. Thực hiện nghiên cứu