Tổng hợp các khoá huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng thanh niên cho sinh viên Dược.

Course Image Đi Tìm Thần Dược VI - 2021

coverchinh1-01.png?time=1622302922469

Đi tìm thần dược là cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần, với sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ giảng viên các Bộ môn, cuộc thi hướng đến tạo cơ hội cho sinh viên được làm quen và thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. 

Chương trình sẽ diễn ra qua 4 giai đoạn: 

1. Chuỗi hoạt động bổ trợ nghiên cứu khoa học:

Nội dung tập huấn sẽ gồm 3 buổi với các nội dung như sau:

- Buổi 1: Định hướng nghiên cứu khoa học.

- Buổi 2: Seminar tìm kiếm và trích dẫn tài liệu.

- Buổi 3: Thực hành trình bày văn bản khoa học.

2. Vòng sơ loại - Nhận đề cương nghiên cứu

3. Vòng bán kết - Tiến hành nghiên cứu 

4. Vòng chung kết - Báo cáo kết quả

Course Image SINH HOẠT CÔNG DÂN - ĐOÀN HỘI SINH VIÊN KHOA DƯỢC

BCH Đoàn-Hội sinh viên Khoa Dược xin thông báo đến các lớp về cách tham gia Sinh hoạt công dân phần Đoàn Hội sinh viên trong năm học 2020-2021.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên phần Sinh hoạt công dân về Đoàn - Hội sinh viên sẽ được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến trên Elearning.

Thời gian đọc các tài liệu tham khảo từ: 24/08/2020-29/08/2020.

Form khảo sát đánh giá mở từ 07g00 ngày 24/08/2020 đến 17g00 ngày 29/08/2020.

Course Image UPHCM Summer Research Scholarship 2020

Timeline.jpg

Summer Research Scholarship là chương trình học bổng nghiên cứu dành cho sinh viên tại Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm nhằm tạo cơ hội cho sinh viên làm quen với nghiên cứu khoa học về Dược. 

Chương trình năm 2019 sẽ diễn ra qua 3 giai đoạn:

1. Huấn luyện kỹ năng mềm

Nội dung tập huấn gồm 3 buổi với nội dung như sau:

- Tìm kiếm tài liệu trên Internet

- Đọc bài báo và cách viết đề cương nghiên cứu

- Biên tập dữ liệu và trình bày văn bản khoa học

2. Đăng ký và tuyển chọn

3. Thực hiện nghiên cứu

Course Image UPHCM Summer Research Scholarship 2019

62269039_2523218357711661_3240996074046881792_o.png

Summer Research Scholarship là chương trình học bổng nghiên cứu dành cho sinh viên tại Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm nhằm tạo cơ hội cho sinh viên làm quen với nghiên cứu khoa học về Dược. 

Chương trình năm 2019 sẽ diễn ra qua 3 giai đoạn:

1. Huấn luyện kỹ năng mềm

Nội dung tập huấn gồm 3 buổi với nội dung như sau:

- Tìm kiếm tài liệu trên Internet

- Đọc bài báo và cách viết đề cương nghiên cứu

- Biên tập dữ liệu và trình bày văn bản khoa học

2. Đăng ký và tuyển chọn

3. Thực hiện nghiên cứu