- Môn học: Bắt buộc

- Giúp sinh viên mô tả được triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị các bệnh nội khoa..

1. Mô tả môn học (course descriptions)

- Môn học: Bắt buộc

- Môn học cung cấp cho sinh viên những nguyên tắc đạo đức cơ bản trong hành nghề Dược.

 

2. Nguồn học liệu

Giáo trình:

[1] Đạo đức trong hành nghề dược, Giáo trình nội bộ, Khoa Dược.

Tài liệu khác:

[1] Bộ Y tế, 12 điều y đức của người cán bộ y tế; 10 điều y đức trong hành nghề
dược.

 

3. Mục tiêu môn học (course goals)

Mục tiêu

Mô tả mục tiêu

CĐR của CTĐT

MT1

Trình bày được các nguyên tắc đạo đức cơ bản trong các lĩnh vực hành nghề dược

C1, C2

MT2

Nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức trong hành nghề Dược

C9, C10, C11

 

4. Đánh giá môn học (Course assessment)

Thành phần đánh giá

Bài đánh giá

MT môn học

Tỷ lệ (%)

A1. Đánh giá giữa kỳ

A1.1. Bài kiểm tra giữa kì

MT1

30

A2. Đánh giá cuối kỳ

A2.1. Bài thi cuối kì

MT1

70

 

5. Nội dung giảng dạy (Course content):

Nội dung

Số tiết

Mục tiêu

Bài đánh giá

Lên lớp

Tự học

1. Khái niệm đạo đức và phạm trù đạo đức. Đạo đức theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5

10

MT1, MT2

A2.1

2. Giảng dạy đạo đức trong hành nghề dược tại một số nước.

3

6

MT1, MT2

A2.1

3. 12 điều y đức của người cán bộ y tế 10 điều y đức trong hành nghề dược. Lời thề tốt nghiệp

5

10

MT1, MT2

A2.1

4. Đạo đức trong sản xuất thuốc

5

10

MT1, MT2

A1.1

5. Đạo đức trong dược lâm sàng.

5

10

MT1, MT2

A1.1

6. Đạo đức trong kinh doanh thuốc

5

10

MT1, MT2

A2.1

7. Đạo đức trong NCKH dược

2

4

MT1, MT2

A2.1

 

6. Quy định của môn học (course requirements and expectations)

- Sinh viên vắng thi giữa kỳ không có lý do chính đáng sẽ không được dự thi cuối kỳ.

 

7. Phụ trách môn học

- Khoa/ Bộ môn: Khoa Dược / Ban Quản lý đào tạo

- Địa chỉ và email liên hệ: 41-43 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM

- Môn học: Bắt buộc

- Kiến thức về những học thuyết trong YHCT, tác dụng các phương thuốc của 14 nhóm thuốc theo YHCT, các chế biến, sao tẩm dược liệu và bào chế các dạng thuốc theo YHCT.

Sau khi học xong học phần giải phẫu - sinh lý học, sinh viên có khả năng nhận biết các cấu trúc giải phẫu, giải thích được chức năng, cơ chế, sự điều hòa hoạt động và mối liên hệ giữa chức năng của các tế bào, các cơ quan và hệ thống các cơ quan trong cơ thể con người bình thường; giải thích được mối liên hệ giữa cơ thể và môi trường sống; phân tích được ý nghĩa một số xét nghiệm thông thường trong thực hành lâm sàng

- Môn học: Bắt buộc

- Giúp sinh viên mô tả được các bệnh liên quan đến quá trình chuyển hóa của cơ thể, các quá trình sinh lý của các bệnh và trang bị các kiến thức nền tảng về miễn dịch học.

Học phần Module tốt nghiệp năm 2022-2023

- ĐHCN Chăm sóc dược Bao gồm: BM Dược lý, Dược lâm sàng, Quản lý dược
- ĐHCN Khoa học dược Bao gồm: BM Công nghiệp dược, Bào chế, Hóa dược, Dược liệu, Hóa phân tích kiểm nghiệm

Cập nhật sau...

Nội dung sinh hoạt công dân năm học 2020-2021 của Tổ QLĐT Khoa Dược.

Course Image Hướng dẫn Soạn thảo ngân hàng đề thi bằng Trắc nghiệm 5.4

Khóa học này được thiết kế nhằm Hướng dẫn quý thầy cô giáo vụ các bộ môn trong việc xây dựng ngân hàng đề thi, soạn đề theo định dạng thống nhất, trộn đề tự động bằng phần mềm Trắc nghiệm vi tính 5.4.

Phần mềm được khuyến khích sử dụng bởi Bộ giáo dục và đào tạo, có nhiều ưu điểm trong việc soạn thảo ngân hàng đề, định dạng, trộn tự động đề thi theo chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo.

Ưu điểm nổi bật của phần mềm gồm:

1. Trộn đề tự động, định dạng ngắn gọn, tiết kiệm trang in.

2. Thời gian xuất đề nhanh, không bị treo khi xuất đề. 

3. Chọn câu hỏi đưa vào đề thi theo cấu trúc và bố cục định sẵn, hoặc chỉ định câu hỏi ngay trong quá trình biên soạn đề thi.

Chúc quý thầy cô sớm nắm bắt được các thao tác và thủ thuật khi soạn ngân hàng đề với phần mềm này.

Course Image Tập huấn Elearning Khoa Dược

Trao đổi thông tin liên quan đến Elearning sử dụng tại Khoa Dược.