Đề cương chi tiết học phần Module tốt nghiệp năm 2021

Đề cương chi tiết học phần Module tốt nghiệp năm 2021

Nội dung sinh hoạt công dân năm học 2020-2021 của Tổ QLĐT Khoa Dược.

Course Image Hướng dẫn Soạn thảo ngân hàng đề thi bằng Trắc nghiệm 5.4

Khóa học này được thiết kế nhằm Hướng dẫn quý thầy cô giáo vụ các bộ môn trong việc xây dựng ngân hàng đề thi, soạn đề theo định dạng thống nhất, trộn đề tự động bằng phần mềm Trắc nghiệm vi tính 5.4.

Phần mềm được khuyến khích sử dụng bởi Bộ giáo dục và đào tạo, có nhiều ưu điểm trong việc soạn thảo ngân hàng đề, định dạng, trộn tự động đề thi theo chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo.

Ưu điểm nổi bật của phần mềm gồm:

1. Trộn đề tự động, định dạng ngắn gọn, tiết kiệm trang in.

2. Thời gian xuất đề nhanh, không bị treo khi xuất đề. 

3. Chọn câu hỏi đưa vào đề thi theo cấu trúc và bố cục định sẵn, hoặc chỉ định câu hỏi ngay trong quá trình biên soạn đề thi.

Chúc quý thầy cô sớm nắm bắt được các thao tác và thủ thuật khi soạn ngân hàng đề với phần mềm này.

Course Image Tập huấn Elearning Khoa Dược

Trao đổi thông tin liên quan đến Elearning sử dụng tại Khoa Dược.