Học phần huyết học truyền máu sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về chế phẩm máu, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường, an toàn truyền máu và các tai biến do truyền máu. Huấn luyện sinh viên đạt các kỹ năng sau đây: xác định được nhóm máu hệ ABO, xác định được nhóm máu hệ Rh, Sàng lọc kháng thể bất thường, chọn lựa được túi máu phù hợp để truyền cho bệnh nhân.

mô tả tổng quát

Mô tả học phần môn học

MÔ TẢ CHI TIẾT MÔN HỌC

GIỚI THIỆU MÔ TẢ MÔN HỌC

MÔN HỌC NÀY MÔ TẢ CÁC VẤN ĐỀ VÈ KÝ SINH

Mon hoc nay mo ta hinh thai, cau truc, chuc nang, qua trinh phat trien cua te bao mau