môn học Gây tê cơ bản cung cấp kiến thức và thái độ đúng về quy trình chuẩn bị, chăm sóc, the dõi, dự phòng biến chứng trong quá trình vô cảm phẫu thuật bằng các phương pháp gây tê cho đối tượng cử nhân chính quy Gây mê hồi sức năm thứ 3